Nyereményjáték

„Nyerj páros ajándékutalványt a Hotel Vécsecitybe!”

 

  1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

Az Hotel Vécsecity szállodát üzemeltető Invet Holding Kft. (4031 Debrecen, Angyalföld tér 13-14., adószám: 12512876-2-09 – a továbbiakban: “Szervező”).

Szervezőhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat a Játékos.
E-mail:
A nyereményt a Szervező biztosítja.

Jelen játékszabályzat a vecsecity.hu/nyeremenyjatek címen érhető el.

​A Kampány során Szervező reklámokban hirdetheti a Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

  1. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

​június 10. 12:00 – június 20. 24:00. A sorsolás időpontja: 2023. június 21. 14:00.

  1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

​A játékban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
A Játékban az a cselekvőképes 18 éven felüli természetes személy vehet részt, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik és aki:
2023. 07.01- 08.31. közötti időszakra 10% kedvezménnyel előfoglal a NYERDMEG promóciós kóddal, 30% előleg befizetésével.

  1. A NYEREMÉNY

​A játék lezárását követően a fenti részvételi feltételeknek megfelelő játékosok között a következő nyeremény kerül kisorsolásra:

Ajándékutalvány a Hotel Vécsecity superior szobába 2 fő részére, 2 éjre félpanziós ellátással, amely 2023.09.01.-2023.12.29- ig érvényes, kiemelt időszakokra is. A nyeremény tartalmazza a szállodai szoba árát, wellness használatot és a félpanziós ellátást, az ezen felüli különbözetet a nyertesnek kell megfizetnie. A nyeremény a további, kiegészítő szolgáltatásokat (pl. útiköltség, masszázs, minibár fogyasztás) nem tartalmaz!

Az ajándékutalvány felhasználható 2023.09.01.-2023.12.29-ig.

A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyereményekkel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Az Invet Holding Kft. fenntartja a jogot a nyeremények változtatására és bővítésére.

  1. A NYERTES KIVÁLASZTÁSA, SORSOLÁS

​A nyeremény sorsolása véletlenszerű gépi sorsolással történik.
A sorsolás időpontja: A sorsolás időpontja: 2023. június 21. 14:00.
A sorsolás helye: Invet Holding Kft. (4031 Debrecen, Angyalföld tér 13-14.)

A sorsolás során a részvételi feltételeknek megfelelő regisztrált játékosok között egy nyertes és egy tartalék nyertes kerül kisorsolásra. A nyertes értesítése e-mailben és/vagy telefonon történik. Az értesítés során a nyertes a beazonosíthatóság illetve a nyeremény átvétele érdekében a következő adatait köteles megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni:

név:
lakcím:
telefonszám:
okmány azonosító (személyi igazolvány vagy útlevél):

Amennyiben a megkeresésre a nyertes 3 munkanapon belül nem reagál, vagy adatait nem adja meg, úgy a tartalék nyertes lesz jogosult a nyeremény felhasználására.
A nyertes neve megtekinthető lesz a www.facebook.com/ VecsecityHotel Facebook oldalon, amelyhez a Játékos a játékban való részvétellel ezt kifejezetten elfogadja, hozzájárul.

  1. KIZÁRÁS

​A jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban és a nyereménysorsoláson.
A Szervező, valamint annak a Játékban részt vevő megbízottjai, ügynökségei, azok munkavállalói és Ptk. 685. b) pontban meghatározott közeli hozzátartozói, illetve a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő egyes közreműködők és azok hozzátartozói; továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok a Ptk. 685. b) pontban meghatározott közeli hozzátartozói a Játékban nem vehetnek részt.

 

  1. ADATKEZELÉS

​A Játékos a nyereményjátékra a foglalásban megadott személyes adataival regisztrálhat. Ezen túl a nyereményjáték során megadott adatokat a Szervező bizalmasan kezeli, harmadik fél felé nem adja át. A Szervező adatkezelésére az adatkezelési szabályzatában foglalt rendelkezések irányadóak. A Szervező általános adatkezelési szabályzata https://vecsecity.hu/szabalyzatok/adatkezelesi-tajekoztato/  címen érhető el, a nyereményjátékhoz kapcsolódó szabályzata a vecsecity.hu/nyeremenyjatek  címen érhető el.

A Játékban való részvétel, valamint a Játék során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabályzat és az adatkezelési tájékoztató figyelmes elolvasására. A Játékos a regisztrációval kijelenti, hogy a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit elfogadja és az Adatkezelési tájékoztatót tudomásul veszi. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

  1. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

​Az adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a fiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi- és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.
A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó Weboldal, Facebook és Instagram oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

​Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.
Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.
A Facebook és az Instagram teljes körűen mentesül mindenfajta felelősség alól a Nyereményjátékokat illetően. A Szervező felhívja a figyelmet, hogy a Nyereményjáték kapcsán átadott személyes adatokat a Szervező kezeli és nem a Facebook és Instagram. A Szervező elismeri, hogy Nyereményjátékokat a Facebook és az Instagram nem támogatja, nem hagyta jóvá, nem végzi, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban, a megvalósításban nem nyújt segítséget. A Nyereményjátékra való jelentkezéssel a fentieket a Játékos tudomásul veszi, elfogadja.