Nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A játékban való részvétellel elfogadod jelen Játékszabályzatot. Az adataidat bizalmasan kezeljük, és harmadik félnek nem adjuk át (Adatvédelmi nyilatkozat).

JÁTÉKSZABÁLY

A vecsecity.hu által indított nyereményjáték (10 éves nyereményjáték) a vecsecity.hu Facebook oldalán érhető el. A Játékban való részvételhez kommentben/megjegyzésben kell válaszolni a megadott kérdésre. Ezt követően a meghatározott napon kisorsolt nyertes páros wellness pihenésben részesül. Amely a 2 éjszakára és 2 fő részére szól. A nyereményt a 2024-es év bármely hétköznapján fel lehet használni. Felár ellenében pedig hétvégére, kiemelt és ünnepi időszakokra is módosítható.

A játék 2024.02.08-án veszi kezdetét 10 órakor és 2024.03.14-én éjfélkor ér véget. Az eredményhirdetésre 2024.03.15-én kerül sor 10 órakor.

NYEREMÉNY

​A játék lezárását követően a részvételi feltételeknek megfelelő játékosok között a következő nyeremény kerül kisorsolásra:

Páros wellness pihenés, amely 2 éjszakára és 2 fő részére szól. A nyereményt a 2024-es év bármely hétköznapján fel lehet használni. Felár ellenében pedig hétvégére, kiemelt és ünnepi időszakokra is módosítható.

A nyeremény tartalmazza a szállodai szoba árát, wellness használatot és a félpanziós ellátást, az ezen felüli különbözetet a nyertesnek kell megfizetnie. A nyeremény a további, kiegészítő szolgáltatásokat (pl. útiköltség, masszázs, minibár fogyasztás) nem tartalmaz!

Az ajándékutalvány felhasználható 2024.03.15.-2024.12.31-ig.

A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyereményekkel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Az Invet Holding Kft. fenntartja a jogot a nyeremények változtatására és bővítésére.

A JÁTÉK MEGHIRDETŐJE

A Hotel Vécsecity szállodát üzemeltető Invet Holding Kft. (4031 Debrecen, Angyalföld tér 13-14., adószám: 12512876-2-09 – a továbbiakban: “Szervező”).

Szervezőhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat a Játékos.
E-mail:
A nyereményt a Szervező biztosítja.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

A Játékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét.

A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki a vecsecity.hu által az űrlapon, weboldalon, Facebook oldalon vagy az idővonalra kiírt hozzászólásban vagy hírben a megadott feltételeket teljesíti, elolvasta és tudomásul vette ezen Játékszabályt – annak minden feltételét elfogadja.

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek, kivéve a vecsecity.hu alkalmazottai és ezen személyek közeli hozzátartozói, valamint a játék szervezésében közreműködő ügynökségek és alvállalkozók munkatársai és ezen személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 685 § b) pont)(„Játékos”).

A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétel feltételei,

– a Játékos az 1.3 pont feltételeinek megfelelő természetes személy;

– a Játékos rendelkezik Facebook hozzáféréssel és e-mail címmel;

– a Játékos teljesíti a nevezési feltételt.

– a Játékos minden egyéb feltételnek megfelel, amit a vecsecity.hu az idővonalán meghatároz.

ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

A játékos a játékban való részvétellel elfogadja a vecsecity.hu honlapon közzétett „Adatvédelmi nyilatkozatot”.

A vecsecity.hu az idővonalon megjelent játékokhoz adatokat kér, a gyűjtött adatokat tároljuk – a tárolt adatokból sorsol és a nyertest a megadott adatai alapján próbálja meg elérni – harmadik fél számára semmilyen adatot NEM ad ki!

Amennyiben a nyertes a számára kiküldött e-mailre/ Facebook privát üzenet értesítésre két munkanapon belül nem reagál, úgy a vecsecity.hu megismétli a sorsolást és értesíti a régi nyertest, hogy nyertes státusza törlésre került.

Egyéb rendelkezések:

– 14 éven aluliak nem játszhatnak,

– csak Magyarországi játékosok játszhatnak,

– a játék nyertesét (nyerteseit) a Facebooktól függetlenül értesítjük privát Facebook üzenetben,

– a nyertes neve megjelenik a vecsecity.hu idővonalán

– a nyertesről készült fényképet vagy videó anyagot – a nyertes írásos beleegyezésével – a vecsecity.hu közzéteheti az idővonalon,

– a játék a Facebook idővonalon, a weboldalon és űrlap hirdetésben kerül megrendezésre, de a Facebooknak vagy más Facebookhoz köthető cégnek/vállalkozásnak nincs köze hozzá, felelősséggel nem tartozik a játék megrendezéséért.

​- Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.
Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

– a Facebook és az Instagram teljes körűen mentesül mindenfajta felelősség alól a Nyereményjátékokat illetően. A Szervező felhívja a figyelmet, hogy a Nyereményjáték kapcsán átadott személyes adatokat a Szervező kezeli és nem a Facebook és Instagram. A Szervező elismeri, hogy Nyereményjátékokat a Facebook és az Instagram nem támogatja, nem hagyta jóvá, nem végzi, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban, a megvalósításban nem nyújt segítséget. A Nyereményjátékra való jelentkezéssel a fentieket a Játékos tudomásul veszi, elfogadja.

NYERTES KIVÁLASZTÁSA, SORSOLÁS

A nyeremény sorsolása véletlenszerű gépi sorsolással történik.
A sorsolás időpontja: 2024. március 15. 9:30.
A sorsolás helye: Invet Holding Kft. – Hotel Vécsecity(3874 Hernádvécse, Béke tér 8-10.)

A sorsolás során a részvételi feltételeknek megfelelő regisztrált játékosok között egy nyertes és egy tartalék nyertes kerül kisorsolásra. A nyertes értesítése e-mailben és/vagy telefonon történik. Az értesítés során a nyertes a beazonosíthatóság illetve a nyeremény átvétele érdekében a következő adatait köteles megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni:

név:
lakcím:
telefonszám:
okmányazonosító (személyi igazolvány vagy útlevél):

NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE

A Játék nyerteseit a vecsecity.hu Facebook privát üzenetben, illetve a nyertesek postafiókjába küldött levélben tájékoztatja. A nyeremények átvétele: a sikeres kapcsolatfelvétel alatt egyeztetett e-mail címen keresztül.

A nyertesnek személyazonosságát igazolnia kell arra alkalmas személyi okmányával. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyeremény átvételére (nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A nyeremény más szolgáltatásra/termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át. A vecsecity.hu fenntartja a jogot, hogy amennyiben az adott nyeremény már nem elérhető, a nyereményeket egyéb, hasonló értékű és fajtájú nyereményekkel helyettesítse.

Amennyiben a megkeresésre a nyertes 3 munkanapon belül nem reagál, vagy adatait nem adja meg, úgy a tartalék nyertes lesz jogosult a nyeremény felhasználására.
A nyertes neve megtekinthető lesz a www.facebook.com/ VecsecityHotel Facebook oldalon, amelyhez a Játékos a játékban való részvétellel ezt kifejezetten elfogadja, hozzájárul.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

​Az adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a fiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi- és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.
A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó Weboldal, Facebook és Instagram oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

KIZÁRÁS

​A jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban és a nyereménysorsoláson.
A Szervező, valamint annak a Játékban részt vevő megbízottjai, ügynökségei, azok munkavállalói és Ptk. 685. b) pontban meghatározott közeli hozzátartozói, illetve a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő egyes közreműködők és azok hozzátartozói; továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok a Ptk. 685. b) pontban meghatározott közeli hozzátartozói a Játékban nem vehetnek részt.